Vytvorte kľúč API Javascript Google Maps

Postup vytvorenia kľúčov rozhrania API služby Mapy Google: Prejdite na https://developers.google.com/maps/documentation/javascriptPotom kliknite vpravo hore.Vyberte 3 možnosti: Pomenujte svoj projekt a kliknite na Ďalej. Vytvorte si fakturačný účet, ak ho nemáte (je...